Przesiewacze

Niemalże przy jakiejkolwiek budowie jednym z najważniejszych towarów jest beton. Materiał ten powstaje na skutek spojenia i potem stwardnienia mieszanki betonowej (kruszywo plus cement walor woda). Machiny budowlane biorące udział w tej produkcji to w zasadzie różnego typu betoniarki oraz kruszarki. Sprzyjają one do wzburzania składników, tj. cementu, piasku oraz wody w celu uformowania należytego betonu. Sztampowe maszyny tego rodzaju przypominają własnym kształtem bęben, obracający się, przez co masa wewnątrz zostaje szczegółowo wymieszana. Ta maszyna budownicza jest nieoceniona, przedtem trzeba było ręcznie mieszać składniki do uformowania betonowej masy. W następnej kolejności masa betonowa zostaje przetransportowana na miejsce budowy. Maszyna budowlana, która wykonuje tą czynność, jest olbrzymia betoniarka zainstalowana na platformie samochodu ciężarowego. Pojazdy takie zwane są potocznie betonomieszarkami. Są wyposażone w specjalny, zamknięty bęben obracający się dookoła własnej osi. W takim pojeździe ma obowiązek być zawsze możliwość pompowania betonu.